WerkPlus is een internationaal werkende organisatie met o.a. tussenpersonen in Nederland, Duitsland en Polen
Wij verrichten de volgende diensten: detachering, uitzendwerk, werving en selectie en payroll service.
Voor het invullen van onze opdrachten werken wij zowel met Nederlanders, Duitsers, Polen en arbeidskrachten uit overige Europese Unie landen.
Voor een deel zijn deze mensen bij WerkPlus in vaste dienst en worden zij gedetacheerd bij de klant. Voor een ander deel zijn zij als uitzendkracht in dienst.
Naast de hierboven genoemde vormen van ter beschikking stellen van krachten zijn ook overige constructies bespreekbaar zoals o.a. in house en bepaalde vormen van aanneming van werk.

WerkPlus biedt u een flexibel keuzemenu

Detachering
De meeste detacheringkrachten hebben bij ons een dienstverband. Deze medewerkers kunnen we bij onze opdrachtgevers detacheren. Meestal gebeurt dat op langer lopende projecten of bij grote pieken.
Uitzendwerk
Door onze jarenlange ervaring hebben we een grondige kennis van de lokale arbeidsmarkt en beschikken we over een groot bestand van arbeidskrachten. Daardoor zijn we op elk moment in staat om de flexibele inzet van personeel snel en doeltreffend voor u te regelen in heel Nederland.
Werving en selectie
Iedere werkgever is op zoek naar goede en gemotiveerde medewerkers. Maar het is moeilijk om de juiste mensen te vinden en te herkennen. Door gebruik te maken van onze kennis en ervaring bespaart u tijd, kosten en teleurstellingen.
Payroll service
Wilt u wel de lusten, maar niet de lasten van personeel en wilt u zelf uw personeel werven en selecteren?? Kies dan voor Payroll van WerkPlus. Wij zijn specialist in flexibel werkgeverschap en nemen alle administratieve rompslomp graag bij u weg. Dan heeft u geen werkgeversrisico’s meer, toch lage personeelskosten en een perfecte backoffice.
U kunt uzelf en uw personeel veel meer flexibiliteit bieden door uw werknemers op onze payroll te zetten. Wij bieden verschillende arbeidsovereenkomsten en omdat wij officieel werkgever worden dragen wij alle risico’s van het werkgeverschap. Denkt u bijvoorbeeld aan doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslag, loonbeslagen, contacten met UWV, loonstroken en jaaropgaven. U hoeft geen tijd te besteden aan loonaangiftes, arbodiensten en andere wettelijk verplichte zaken.
Ook kan het voor u de ideale manier zijn om niet na 3 maanden al gebonden te zijn aan een medewerker die u zelf in dienst had genomen. Op deze manier creëert u meer flexibiliteit voor uw eigen onderneming.

Payroll service

WerkPlus biedt 2 soorten payroll dienstverlening.
De payrollformule is perfect geschikt voor alle ondernemers die flexibele arbeid in (willen) zetten, zonder risico’s en administratieve rompslomp. In alle sector zijn er duidelijke voordelen.
De unieke backofficeformule is door WerkPlus speciaal ontwikkeld voor uitzendbureaus en andere bemiddelaars op de arbeidsmarkt die (willen) uitzenden of detacheren. Zij kunnen met deze formule de complete backoffice aan WerkPlus overlaten en zich puur richten op hun core-business: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.